Böcker & läromedel

Pedagogiska, inspirerande och visuellt fina böcker & läromedel är vår starka sida. Att hitta rätt grafiskt uttryck för målgruppen är viktigt. Här kan du se ett litet urval av det vi gjort!


Hands-On Science • Bokserie om naturvetenskap och teknik

Hands-On Sience är ett läromedelsföretag som erbjuder spännande produkter för aktiv inlärning. Målgrupper: förskola, grundskola, gymnasium, högskola och allmänt nyfikna.

FYRA BÖCKER 

UPPDRAG: Formgivning och produktion av fyra böcker i en serie om naturvetenskap och teknik. Experiment och enkla övningar i fysik, kemi, teknik, biologi, geologi och astronomi.
Böckerna har blivit en försäljningssuccé och har fått mycket fina recensioner i media och av BTJ.
Grafisk design & produktion: Louise Turlock

bokserie
Några uppslag ur bokserien.


hosuppslag2


Hjärnkraft •  Material för elever med förvärvad hjärnskada

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Verkar för effektiv rehabilitering, ökad kunskap och förbättrat stöd för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.

MATERAL FÖR ELEVER MED FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

UPPDRAG: Formgivning och produktion av elevhäfte, lärarhandledning, protokoll och målkort.
Hur är det för dig? är ett material som på ett enkelt och pedagogiskt sätt ger en övergripande bild av olika svårigheter som barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada kan uppleva i skolan.
Materialet togs även fram som interaktiv PDF.
Grafisk design & produktion: Louise Turlock

hkoms hkinlaga2

UR • Bokserie för pedagoger

UR:s uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram. UR tar också ett särskilt ansvar för språkliga/etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning.

BOKSERIE 

UPPDRAG: Formgivning och produktion av ett antal böcker för pedagoger. Viktiga böcker i ofta svåra ämnen!
Grafisk design & produktion: Louise Turlock

pedagog3

Hands-On Science • Teknikbok för unga

Hands-On Sience är ett läromedelsföretag som erbjuder spännande produkter för aktiv inlärning. Målgrupper: förskola, grundskola, gymnasium, högskola och allmänt nyfikna.

BOK OM VATTEN- OCH ELSYSTEM

UPPDRAG: Formgivning och produktion den första av fyra böcker i en serie om tekniska system. Att göra vatten- och elsystem spännande och grafiskt tilltalande för barn och ungdomar  var en otroligt rolig utmaning. Det blev en härlig blandning av text, foton, illustrationer och en seriefigur som vägleder läsaren genom systemen (klicka på bilden om du vill se den större).
Grafisk design & produktion: Louise Turlock

 

Omslag

Några sidor ur boken kan du se här!